Zgłoszenia

Opłata konferencyjna: 100 zł. W koszt wliczone są: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad, certyfikat uczestnictwa oraz (dla najlepszych wystąpień) możliwość publikacji pracy pełnotekstowej w monografii.

Opłatę konferencyjną  należy uiścić przelewem na konto bankowe: (Numer konta będzie przesłany osobom, których wystąpienia zostaną przyjęte.)

W tytule przelewu należy wpisać „Opłata konferencyjna” oraz swoje imię i nazwisko.

Kontakt do organizatorów: poczta@konferencje-knfa.eu

SPRAWY NAUKOWE – dr Maciej Kostyra
kontakt: mckostyra@gmail.com

SPRAWY ORGANIZACYJNE – Damian Wyżkiewicz
kontakt: damianwyzkiewicz@gmail.com

Organizator nie zapewnia noclegu. Liczba uczestników ograniczona.
Zgłoszenia z abstraktami przyjmujemy do 4 grudnia 2017 roku.
Lista przyjętych uczestników i szczegółowy plan konferencji zostanie opublikowany 30 listopada 2017 roku.

Formularz zgłoszeniowy