Organizacja konferencji

Zakres tematyczny konferencji podzielony został na cztery moduły: filozoficzny, kulturowy, społeczny i medyczny.

Problematyka konferencji:

Moduł filozoficzny:

 • Kategoria ens invalidum w odniesieniu do osoby z niepełnosprawnością
 • Niepełnosprawność jako kategoria antropologii filozoficznej
 • Racjonalność i jej zakres u osób z niepełnosprawnością
 • Niepełnosprawność w ujęciu fenomenologicznym
 • Osoba niepełnosprawna czy osoba z niepełnosprawnością?
 • Osoba z niepełnosprawnością jako podmiot etyczny
 • Niepełnosprawność w ujęciu etyki troski
 • Estetyzacja niepełnosprawności

Moduł kulturowy:

 • Historia idei niepełnosprawności
 • Historia zakładów odosobnienia
 • Poznanie u osób z niepełnosprawnością
 • Komunikacja z osobą z niepełnosprawnością intelektualną
 • Dyskursy niepełnosprawności
 • Niepełnosprawność w kulturze Wschodu

Moduł społeczny:

 • Prawne aspekty niepełnosprawności
 • Niepełnosprawny wobec instytucji prawa
 • Kobiecość w obliczu niepełnosprawności
 • Niepełnosprawność jako problem polityczny

Moduł medyczny:

 • Medyczne wykładnie niepełnosprawności fizycznej oraz intelektualnej oraz ich ograniczenia