O naszym Kole

Opiekun naukowy

Dr hab. Jacek Migasiński, profesor nadzwyczajny UW. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Historii Filozofii Nowożytnej IF UW, autor kilkudziesięciu artykułów i przekładów oraz dwóch książek indywidualnych. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje na filozofii nowożytnej, w szczególności na fenomenologii francuskiej.

Członkowie (w porządku alfabetycznym)

Daniel Kadłubowski (prezes Koła), w latach 2010-12 studiował w Instytucie Politologii UKSW, zaś w latach 2012-14 zgłębiał teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym (sekcja św. Jana Chrzciciela), by w roku 2015 przenieść się do Instytutu Filozofii UW. Redaguje periodyk studencki UW/AŻAJ, wprawia się w blogowaniu. Od 10 lat z pasją uprawia sporty siłowe (trójbój siłowy, kulturystyka). Lubi wycieczki rowerowe po szosie.

dr Maciej Kostyra (wiceprezes Koła), doktor filozofii. W latach 2011-15 samodzielny kierownik projektu badawczego-promotorskiego prowadzonego przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z NCN pt. „Cynizm jako kategoria diagnozy społeczeństw ponowoczesnych”. Autor kilkudziesięciu referatów wygłoszonych podczas ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych cynizmowi i zjawiskom pochodnym. Autor kilkunastu artykułów naukowych poświęconych cynizmowi, publikował m.in. w: „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, „Etyce”, „Estetyce i Krytyce”, „Studiach nad Wiedzą”. Arbiter sportowy od 15 lat.

Damian Wyżkiewicz, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Ksiądz, harcerz, doktorant drugiego roku w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Jego działalność obejmuje szeroko pojętą pracę z młodzieżą oraz z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Szczególnie interesuje się antropologią filozoficzną, filozofią relacji, disability studies i twórczością Jeana Vanier. Miłośnik gór, historii i muzyki. Koneser kawiarnianych pogawędek.