Myśl metafizyczna Wschodu i Zachodu

Myśl metafizyczna Wschodu i Zachodu.
Ex oriente lux, ex occidente lex

Konferencja naukowa Koła Naukowego Filozofii Antropologicznej Uniwersytetu Warszawskiego

O KONFERENCJI

Organizowana przez Koło Naukowe Filozofii Antropologicznej Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Akademią Ignatianum w dniach 10-11 października 2016 r. konferencja naukowa „Myśl metafizyczna Wschodu i Zachodu. Ex oriente lux, ex occidente lex” była ważnym głosem we współczesnym dyskursie starającym się spojrzeć interdyscyplinarnie na podobieństwa i różnice między kulturą Wschodu i Zachodu. Dotyczyła ona nie tylko odrębności kultur, lecz także kwestii możliwości dialogu oraz budowania wspólnego pola poznawczego. Skierowana została do studentów, doktorantów i pracowników naukowych związanych z szeroko pojętą humanistyką.

Głównym celem konferencji była refleksja nad zagadnieniem relacji człowieka Wschodu i Zachodu, jej wieloaspektowa analiza, w tym komparystyka, oraz próba stworzenia metajęzyka dla badań tego typu.