Zapraszamy do udziału w kolejnej konferencji KNFA!

Koło Naukowe Filozofii Antropologicznej Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w interdyscyplinarnej konferencji:

„Wstań, weź swoje łoże i idź do domu!”
W stronę filozofii niepełnosprawności.
Warszawa, 11-12 grudnia 2017 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej poświęconej niepełnosprawności. Zastanowimy się nad tym, czym jest niepełnosprawność oraz kim jest osoba z niepełnosprawnością intelektualną? Przyjrzymy się statusowi ontologicznemu niepełnosprawnego i sposobom przeżywania przez niego świata, zamierzamy poszukiwać odpowiedzi na pytanie o warunki możliwości porozumienia i komunikacji z innymi osobami. W naszym zamierzeniu refleksja filozoficzna powinna starać się rozjaśnić a przynajmniej uwypuklić problematykę z zakresu semantycznego pojęcia niepełnosprawności. Podczas konferencji zamierzamy rozważyć warunki możliwości przekroczenia filozofii cierpienia w dyskursie nad niepełnosprawnością; umieszczenia jej w jak najszerszym horyzoncie deskrypcji, ukazującym również realia życia osób z niepełnosprawnością.

Do dyskusji naukowej zapraszamy wszystkie środowiska, zajmujące się kwestią niepełnosprawności, w tym studentów, doktorantów i pracowników naukowych. Charakter konferencji ma być interdyscyplinarny, dlatego zachęcamy do udziału w niej badaczy reprezentujących różne obszary badań naukowych.